Betriebsinterne Ausbildung –Müəssisə daxili Peşə təhsili ixtisasları

 • Flugbegleiter/in – Stüardessa

 

 • Verkehrsüberwacher/in - Yol (magistral) nəzarətçisi

 

Duales Studium - İkili Peşə təhsili

 

 • Duales Studium Accounting und Controlling (RSW) - Mühasibat uçotu və nəzarət üzrə
 • Duales Studium Agrarmanagement - Kənd təsərrüfatının idarə edilməsi
 • Duales Studium Agrartechnik - kənd təsərrüfatı mühəndisliyi
 • Duales Studium Angewandte Informatik - Tətbiqi kompüter elmləri
 • Duales Studium Angewandte Pflegewissenschaften - Tibb bacısı * Xəstə baxıcısı
 • Duales Studium Angewandte Physik - tətbiqi fizika
 • Duales Studium Angewandte Sportwissenschaften - Tətbiqi idman
 • Duales Studium Angewandte Therapiewissenschaft - Tətbiqi terapiya səhəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Arbeitsmarktmanagement - Əmək bazarının idarə edilməsi üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Architektur - Memarlıq üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Archivdienst - İkili təhsil arxiv xidməti
 • Duales Studium Automatisierungstechnik - Avtomatlaşdırma texnologiyası üzrə ikili diplom

 

 • Berufsbildung/Elektro- oder IT - Peşə təhsili/elektrik və ya İT
 • Brandschutz und Sicherheitstechnik - Yanğından mühafizə və təhlükəsizlik texnologiyası
 • Duales Studium BWL - Biznesin idarə olunması üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium BWL – Branchenhandel Holz - Biznes idarəçiliyi üzrə ikili kurs – ağac sektorunda ticarət
 • Duales Studium BWL – Consulting und Controlling - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili təhsil – konsaltinq və nəzarət
 • Duales Studium BWL – Dialog- und Onlinemarketing - Biznes idarəçiliyi üzrə ikili təhsil – dialoq və onlayn marketinq
 • Duales Studium BWL – Digital Business Management - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili dərəcə – Rəqəmsal Biznesin İdarəedilməsi
 • Duales Studium BWL – Digitaler Handel - Biznes idarəçiliyi üzrə ikili təhsil – rəqəmsal ticarət
 • Duales Studium BWL – Energiewirtschaft - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili kurs – enerji menecmenti
 • Duales Studium BWL – Finanzdienstleistungen - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili kurs – maliyyə xidmətləri
 • Duales Studium BWL – Handel - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili təhsil - ticarət
 • Duales Studium BWL – Handwerk - Biznes idarəçiliyi üzrə ikili təhsil – sənətkarlıq
 • Duales Studium BWL – Industrie - Biznesin idarə edilməsi - sənaye üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium BWL – Logistikmanagement - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili təhsil – logistika menecmenti
 • Duales Studium BWL – Medien- und Kommunikationswirtschaft - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili kurs – media və kommunikasiya menecmenti
 • Duales Studium BWL – Mittelstandsmanagement - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili kurs – orta şirkətlərin idarə edilməsi
 • Duales Studium BWL – Public Management - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili diplom – Dövlət menecmenti
 • Duales Studium BWL – Spedition, Transport und Logistik - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili kurs – ekspeditorluq, nəqliyyat və logistika
 • Duales Studium BWL – Textilmanagement - Biznes idarəçiliyi üzrə ikili təhsil – tekstil menecmenti
 • Duales Studium Bahningenieurwesen - Dəmir yolu mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Bank - İkili təhsil bank işçisi
 • Duales Studium Banking and Finance - Bank işi və maliyyə üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Bauingenieurwesen - İnşaat mühəndisliyi üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Bauwesen Projektmanagement - Tikinti layihəsinin idarə edilməsi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung - Təhsil, iş və məşğulluq üçün ikili təhsil konsultasiyası
 • Duales Studium Biotechnologie - Biotexnologiya üzrə ikili tədqiqatlar
 • Duales Studium Business Administration - Biznesin idarə edilməsi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Business Informatics - Biznes İnformatikası üzrə ikili təhsil proqramı
 • Duales Studium Chemie - Kimya üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Chemieingenieurwesen - Kimya mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Chemische Prozesstechnik - Kimya proses mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Climate Change Management- İkili təhsil proqramı İqlim Dəyişikliklərinin İdarə Edilməsi
 • Duales Studium Computer Science- İkili təhsil proqramı Kompüter Elmləri
 • Duales Studium Controlling und Consulting - Nəzarət və konsaltinq üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Dentalhygiene und Präventionsmanagement - Diş gigiyenası və profilaktika idarəsində ikili tədqiqatlar
 • Duales Studium Deutsch-Französisches Management - İkili təhsil alman-fransız menecmenti
 • Duales Studium Dienstleistungsmanagement - Xidmətlərin idarə edilməsi üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Dienstleistungsmarketing - İkili təhsil xidməti marketinqi
 • Duales Studium Digitale Dentale Technologie - Rəqəmsal diş texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Digitale Medien - Rəqəmsal media üzrə ikili diplom
 • Duales Studium Digitale Technologien - Rəqəmsal texnologiyalar üzrə ikili diplom
 • Duales Studium Digitale Verwaltung - Rəqəmsal idarəetmə üzrə ikili dərəcə
 • Duales Studium Diplom-Finanzwirt/-in - Maliyyə üzrə ikili dərəcə
 • Duales Studium Polizei - İkili təhsil Polis işçisi
 • Duales Studium Verfassungsschutz – Konstitusiya müdafiəçisi ikili təhsil
 • Duales Studium Zoll - Gömrük sahəsində ikili təhsil

 

 

 • Duales Studium E-Commerce - Elektron ticarət üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium E-Government - Elektron hökumət üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Eisenbahnwesen - Dəmir yolu mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Elektro- und Informationstechnik - Elektrik mühəndisliyi və informasiya texnologiyaları üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Elektrotechnik - Elektrik mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Energie- und Gebäudetechnik - Enerji və tikinti texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Energie- und Wassermanagement - Enerji və su idarəetməsi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Energiesystemtechnik - Enerji sistemi texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Energiewirtschaft - Enerji idarəçiliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Ernährung - Qidalanma üzrə ikili təhsil

 

 • Duales Studium Fahrzeugtechnik - Avtomobil mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Fitnesstraining - Fitnes təlimində ikili təhsil
 • Duales Studium Fitnessökonomie - Fitnes iqtisadiyyatı üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Fluglotse/-lotsin - İkili təhsilli hava nəqliyyatı dispetçer
 • Duales Studium Flugzeugbau - Təyyarə tikintisində ikili təhsil
 • Duales Studium Food Management - Qida menecmenti üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Freizeitwirtschaft - İstirahət iqtisadiyyatı üzrə ikili kurs

 

 • Duales Studium Gastronomiemanagement - Qastronomiya menecmenti üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium General Management - İkili təhsil proqramı Ümumi İdarəetmə
 • Duales Studium Geoinformatik - Geoinformatika üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Gesundheits- und Krankenpflege - Tibb bacısı
 • Duales Studium Gesundheitsmanagement - Səhiyyənin idarə edilməsi
 • Duales Studium Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik - sağlamlıq psixologiyası və tibb təhsili
 • Duales Studium Gesundheitswesen - Səhiyyə sistemi mütəxəssisi
 • Duales Studium Gesundheitsökonomie - Səhiyyə iqtisadiyyatı üzrə ikili təhsil

 

 

 • Duales Studium Handelsmanagement - Pərakəndə satış menecmenti üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Hebammenkunde - Mamalıqda ikili təhsil
 • Duales Studium Holztechnik - Ağac texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Hotelmanagement - Otel idarəçiliyi üzrə ikili kurs

 

 • Duales Studium IT-Management - İT menecmenti üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium IT-Security - İT təhlükəsizliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Immobilienwirtschaft - Daşınmaz əmlakın idarə edilməsi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Industrieelektronik - İkili təhsil sənaye elektronikası
 • Duales Studium Industrielles Servicemanagement - İkili təhsil Sənaye Xidmətinin İdarə Edilməsi
 • Duales Studium Informatik - Kompüter elmləri üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Informatikingenieurwesen - Kompüter elmləri mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Informations- und Kommunikationstechnik - İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Informationstechnik - İnformasiya texnologiyaları üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Insurance and Finance - İkili təhsil Sığorta və Maliyyə
 • Duales Studium International Business - İkili təhsil proqramı Beynəlxalq Biznes
 • Duales Studium International Management - İkili təhsil proqramı Beynəlxalq İdarəetmə
 • Duales Studium Internationale Energiewirtschaft - Beynəlxalq enerji idarəetməsi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Internationaler Handel - Beynəlxalq satış və satınalma mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen - Beynəlxalq satış və satınalma mühəndisliyi üzrə ikili təhsil

 

 • Duales Studium Konstruktion und Fertigung - İkili təhsil dizaynı və istehsalı
 • Duales Studium Konsumgüterhandel - İstehlak malları ticarətində ikili təhsil
 • Duales Studium Kunststofftechnik - Plastik texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Kälte- und Klimatechnik - Soyuducu və kondisioner texnologiyası üzrə ikili təhsil

 

 • Duales Studium Lebensmitteltechnologie - Qida texnologiyası üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Logistik - Logistika üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Logopädie - Danışıq terapiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Luft- und Raumfahrttechnik - Aerokosmik mühəndislik üzrə ikili təhsil kursu
 • Duales Studium Luftverkehrsmanagement - Hava hərəkətinin idarə edilməsi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen - Dövlət şirkətləri və qurumlarında idarəetmə sahəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Management und Digitalisierung - İkili təhsilin idarə edilməsi və rəqəmsallaşdırma
 • Duales Studium Maritime Management - Dəniz Menecmenti üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Marketing - İkili təhsil marketinqi
 • Duales Studium Marketing- und Medienmanagement - Marketinq və media menecmenti üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Maschinenbau - Maşınqayırma üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Mechatronik - Mexatronika üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Mediendesign - Media dizaynı üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Medieninformatik - Media informatikasında ikili kurs
 • Duales Studium Medienproduktion und Medientechnik - İkili tədqiqatlar media istehsalı və media texnologiyası
 • Duales Studium Medienwirtschaft - Media menecmenti üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Medizintechnik - Tibbi texnologiya üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Messe-, Kongress- und Eventmanagement - Ticarət sərgisi, konqres və tədbirlərin idarə edilməsi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Meteorologie - Meteorologiya üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Mikrosystemtechnik - Mikrosistem texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Modemanagement - Moda idarəçiliyi üzrə ikili təhsil

 

 • Duales Studium Optical Engineering - Optika mühəndisliyi üzrə ikili kurs

 

 • Duales Studium Papiertechnik - Kağız texnologiyası üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Personalmanagement - İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə ikili
 • Duales Studium Pflege - Tibb bacısı
 • Duales Studium Pflegemanagement - Tibb bacısının idarə edilməsi
 • Duales Studium Physician Assistant - Həkim köməkçisi
 • Duales Studium Physikingenieurwesen - Fizika mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Physiotherapie - Fizioterapiya üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Produktionstechnik - İstehsalat mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Project Engineering - İkili təhsil layihə mühəndisliyi
 • Duales Studium Prozesstechnik - İkili təhsil prosesi texnologiyası

 

 • Duales Studium RSW – Betriebsw. Steuerlehre, Unternehmensrechnung und Finanzen - İkili təhsil RSW - biznesin idarə edilməsi. Vergi, Mühasibat və Maliyyə
 • Duales Studium Rechtspflege - Ədalət mühakiməsi sahəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Rechtswissenschaft für die öffentliche Verwaltung - Dövlət idarəçiliyi üçün hüquq üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Regenerative Energien / Energietechnik - Regenerativ enerjilər / enerji texnologiyası üzrə ikili tədqiqatlar
 • Duales Studium Robotik - Robot texnikası üzrə ikili kurs

 

 

 • Duales Studium Schiffbau - Gəmiqayırma sahəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Scientific Programming - Elmi Proqramlaşdırma üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Service-Ingenieurwesen - İkili təhsil xidmət mühəndisliyi
 • Duales Studium Sicherheitswesen - Təhlükəsizlik sahəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Siedlungswasserwirtschaft - Şəhər sularının idarə edilməsi
 • Duales Studium Softwaretechnik - Proqram mühəndisliyi üzrə ikili kurs
 • Duales Studium Soziale Arbeit - Sosial iş üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung - Sosial təminat, daxilolma, idarəetmə sahəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Sozialmanagement / Sozialwirtschaft - Sosial idarəetmə / sosial iqtisadiyyat üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Sozialpädagogik - Sosial pedaqoq
 • Duales Studium Sozialversicherung - Sosial sığorta ikili təhsil proqramı
 • Duales Studium Sport- und Gesundheitsinformatik - İdman və sağlamlıq informatikası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Sportmanagement - İdman menecmenti üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Sportökonomie - İdman iqtisadiyyatı üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Steuern und Prüfungswesen - Vergi və audit üzrə ikili təhsil proqramı

 

 • Duales Studium Technische Chemie - Texniki kimya üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Technische Informatik - Texniki informatika üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Technischer Vertrieb - Texniki satış üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Technisches Management - Texniki idarəetmə üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Telekommunikationsinformatik - Telekommunikasiya informatikası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Textil- und Bekleidungstechnik - Tekstil və geyim texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Theologie - İlahiyyat üzrə ikili dərəcə
 • Duales Studium Tourismus - Turizm üzrə ikili təhsil

 

 • Duales Studium Verfahrenstechnik - Proses mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik - Nəqliyyatın idarə edilməsi və logistika üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Vermessungswesen - Ölçmə sahəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Versicherung - Sığorta sahəsində ikili təhsil
 • Duales Studium Versicherungswirtschaft - Sığorta üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Versorgungstechnik - Təchizat mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Vertriebsingenieurwesen - Satış mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Verwaltung – İdarəetmə
 • Duales Studium Verwaltungsinformatik - İnzibati informatika üzrə ikili kurs

 

 • Duales Studium Warenwirtschaft - Malların idarə edilməsi
 • Duales Studium Wehrtechnik - Müdafiə texnologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Werkstofftechnik - Material mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Wirtschaft und Management - Biznes və menecment üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Wirtschaftsinformatik - Biznes informatikası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen - Sənaye mühəndisliyi üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Wirtschaftsprüfung - Audit üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Wirtschaftspsychologie - Biznes psixologiyası üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Wirtschaftsrecht - Biznes hüququ üzrə ikili təhsil
 • Duales Studium Wirtschaftswissenschaften - İqtisadiyyat üzrə ikili kurs

 

 • Duales Studium Zentralbankwesen - Mərkəzi bankçılıq üzrə ikili təhsil

 

Schulische Ausbildung – Məktəb əsaslı Peşə təhsili

 

 • 3D-Designer/in - 3D dizayner

 

 • Agrartechnische/r Assistent/in - Kənd təsərrüfatı texniki köməkçisi
 • Agrarwirtschaftlich-technische/r Assistent/in - Kənd təsərrüfatı-texniki köməkçisi
 • Alltagsbetreuer/in – Xidmətçi
 • Assistent/in - Innenarchitektur -Assistent - İnteryer Dizayneri
 • Assistent/in für Ernährung und Versorgung - Qidalanma və qulluq üzrə köməkçi
 • Assistent/in für Tourismus und Hotelmanagement - Turizm və otel menecmenti üzrə köməkçi
 • Assistent/in für regenerative Energietechnik - Bərpaedici enerji texnologiyası üzrə köməkçi
 • Audio-Designer/in - Audio Dizayner

 

 • Beauty Artist - Gözəllik mütəxəssisi
 • Beikoch/Beiköchin - Aşpaz köməkçisi
 • Biologisch-Technische/r Assistent/in - Bioloji texniki köməkçi

 

 • Chemisch-technische/r Assistent/in - Kimya-texniki köməkçi

 

 • Designer/in - Dizayner
 • Diätassistent/in – Dietoloq köməkçisi

 

 • Ergotherapeut/in - Erqoterapevt
 • Erzieher/in mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung - Gənclər və evdə təhsilə ehtiyacı olanlar üçün pedaqoq

 

 • Fachkraft für Hygieneüberwachung - Gigiyena monitorinqi üzrə mütəxəssis
 • Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung - Tibbi cihazların emalı üzrə mütəxəssis
 • Fachkraft für Pflegeassistenz - Tibb bacısı yardımı üzrə mütəxəssis
 • Flugdienstberater/in - Uçuş dispetçeri
 • Fluglotse/-lotsin - Hava hərəkəti nəzarətçisi
 • Fotodesigner/in - Foto dizayneri
 • Fremdsprachenkorrespondent/in - Xarici dil müxbiri

 

 • Game Artist - Oyun Rəssamı
 • Game Designer/in - Oyun Dizayneri
 • Gestaltungstechnische/r Assistent/in - Dizayn köməkçisi
 • Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in - Səhiyyə və tibb bacısı köməkçisi
 • Grafikdesigner/in - Qrafik dizayner
 • staatlich geprüfte/r Gymnastiklehrer/in - dövlət sertifikatlı gimnastika müəllimi

 

 • Hebamme / Entbindungspfleger - Mama / doğum tibb bacısı
 • Heilerziehungsassistent/in - Təkmilləşdirmə Tədris Köməkçisi
 • Heilpraktiker/in – Ənənəvi müalicə üsulları
 • Heilpraktiker/in für Psychotherapie - Psixoterapiya üzrə ənənəvi müalicə
 • Hygienekontrolleur/in - Gigiyena müfəttişi

 

 • Informationstechnische/r Assistent/in - İnformasiya texnologiyaları üzrə köməkçi

 

 • Journalist/in - Jurnalist

 

 • Kaufm. Assistent/in – Fremdsprachen und Korrespondenz - Kommersiya köməkçisi – xarici dillər və yazışmalar
 • Kinderpfleger/in - Dayə
 • Kommunikationsdesigner/in - Kommunikasiya dizayneri
 • Kreativ-Konzepter/in - Kreativ konsept tərtibçisi

 

 • Logopäde/Logopädin - Danışıq terapevti

 

 • MTF (Medizinische/r Technologe/Technologin für Funktionsdiagnostik) - MTF (funksional diaqnostika üzrə tibbi texnoloq)
 • MTLA (Medizinische/r Technologe/Technologin für Laboratoriumsanalytik) - MTLA (laboratoriya analizi üçün tibbi texnoloq/texnoloq)
 • MTRA (Medizinische/r Technologe/Technologin für Radiologie) - MTRA (radiologiya üzrə tibbi texnoloq)
 • Medizinische/r Dokumentationsassistent/in - Tibbi sənədlər üzrə köməkçi
 • Medizinischer Dokumentar/in - Tibbi sənədşünas
 • Modedesigner/in - Modelyer
 • Musicaldarsteller/in - Musiqi ifaçısı

 

 

 • Notfallsanitäter/in – Tibbi sanitar köməkçi

 

 

 • Operationstechnische/r Assistent/in - Cərrahi köməkçi

 

 • Pharmazeutisch Technische/r Assistent/in - Əczaçılıq üzrə texniki köməkçi
 • Physiotherapeut/in - Fizioterapevt
 • Pilot/in - Pilot
 • Podologe/Podologin - Tibbi ayaq baxımı üzrə mütəxəssis

 

 • Rettungsassistent/in – Feldşer köməkçisi (təcili yardım)

 

 • Schauspieler/in – Aktyorluq ixtisası
 • Sozialassistent/in - Sosial köməkçi  gündəlik fəaliyyətlərdə insanlara kömək edən şəxs
 • Sozialpädagogische/r Assistent/in - Sosial-təhsil köməkçisi
 • Staatlich anerkannte/r Präparationstechnische/r Assistent/in - Dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş hazırlıq üzrə köməkçi
 • Staatlich geprüfte/r Informatiker/in - Dövlət sertifikatlı kompüter

 

 • Technische/r Assistent/in für Informatik - İT üzrə texniki köməkçi
 • Tierheilpraktiker/in - Baytar

 

 • Umweltschutztechnische/r Assistent/in - Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Köməkçi

 

 • Wirtschaftsassistent/in / Kaufmännische/r Assistent/in - İqtisadi köməkçi / kommersiya köməkçisi
 • Wirtschaftsassistent/in – Informationsverarbeitung - İqtisadi köməkçi - məlumatların emalı

 

Weiterbildung – İnci təhsil

 

 • Bautechniker/in - Tikinti üzrə texnik
 • Beamter/Beamtin Arbeitsschutz (gehobener Dienst) - Əməyin mühafizəsi üzrə məsul işçi (baş xidmət)
 • Beamter/Beamtin Arbeitsschutz (mittlerer Dienst) - Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik işçisi (orta xidmət)
 • Beamter/Beamtin Bauverwaltung (gehobener Dienst) - Dövlət qulluqçusu binasının müdiriyyəti (yuxarı xidmət)
 • Beamter/Beamtin Umweltschutz (gehobener Dienst) - Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə məsul işçi (baş xidmət)
 • Beamter/Beamtin Vermessung (gehobener Dienst) – Rəyçi - qiymətləndirici
 • Betriebswirt/in - Biznesidarəetmə üzrə ixtisasçı
 • Bilanzbuchhalter/in – Mühasibat ixtisası üzrə mütəxəssis

 

 • Elektrotechniker/in - Elektrik mühəndisi

 

 • Fachkraft für Anlagen- und Rohrleitungsbau - içməli su, qaz, mərkəzi istilik, elektrik enerjisi üçün  boru kəmərinin inşaası  üzrə mütəxəssis
 • Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation - Ofis və layihənin təşkili üzrə mütəxəssis
 • Fahrlehrer/in - Sürücülük üzrə  təlimatçı – müəllim
 • Feuerwehrmann/-frau (gehobener Dienst) - Yanğınsöndürən
 • Feuerwehrmann/-frau (höherer Dienst) - Yanğınsöndürən
 • Feuerwehrmann/-frau (mittlerer Dienst) - Yanğınsöndürən

 

 • Game Producer/in - Oyun Prodüseri
 • Game Programmer/in - Oyun Proqramçısı
 • Gerichtsvollzieher/in - Məhkəmə icraçısı

 

 • Handelsassistent/in - Kommersiya üzrə köməkçi
 • Heilpädagoge/-pädagogin - Müalicəvi müəllim
 • Hotelbetriebswirt/in - Otel meneceri
 • Hufschmied/in - Dəmirçi

 

 • Integrationshelfer/in - İnteqrasiya işçisi

 

 • Kraftfahrzeugtechniker/in - Avtomobil texniki
 • Kraftwerker/in - Elektrik stansiyası operatoru

 

 • Lebensmittelkontrolleur/in – Qida məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyəti üzrə mütəxəssis

 

 • Maschinentechniker/in – Maşınqayırma üzrə mütəxəssis
 • Medizintechniker/in - Tibbi texnik. Tibbi avadanlıqların istismarı təhlükəsiylizinin mütəxəssisi ş Tibbi avadanlıqlar üzrə mütəxəssis
 • Meister/in für Schutz und Sicherheit - Mühafizə və təhlükəsizlik  ixtsası üzrə mütəxəssis
 • Musikfachwirt/in - Musiqi ixtisası üzrə təşkilatçı

 

 • Nageldesigner/in - Dırnaq dizayneri- Əllərə qulluq üzrə. manikur mütəxəssisi

 

 • Onkologische/r Kosmetiker/in - Onkoloji kosmetoloq

 

 • Pflegedienstleiter/in - Tibbi  yardım xidmətinin rəhbəri – Tibb meneceri
 • Praxisanleiter/in - Tibbi təlimatçı

 

 • Redakteur/in - Redaktor
 • Rettungssanitäter/in - Təcili yardım işçisinin  köməkçisi

 

 • Umweltschutztechniker/in - Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə ixtisasçı
 • Übersetzer/in - Tərcüməçi

 

 • Versicherungsfachmann/-frau – Sığorta ixtisası üzrə mütəxəssis
 • Versicherungsmakler/in - Sığorta vasitəçiliyi üzrə mütəxəssis

 

 • Wach- und Sicherheitsfachmann/-frau – Mühafizəçi və mühafizə mütəxəssisi nəzarət kameralarının quraşdırılması və yoxlanılması

 

Schulische und duale Ausbildung – Məktəb əsaslı və ikili Peşə təhsili (birgə)

 

 • Altenpflegehelfer/in - Yaşlılara qulluq üzrə köməkçi

 

 • Erzieher/in - Tərbiyəçi \ Bağca müəlliməsi

 

 • Gesundheits- und Pflegeassistent/in - Səhiyyə və tibbi bacısı köməkçisi

 

 • Heilerziehungspfleger/in - əqli \ fiziki\ zehni inkişafdan qalmış şəxslərin müalicəsi üzrə  köməkçi.

 

 • Pflegefachmann/-frau - Tibb bacısı / qardaşı ixtisası

Abiturientenprogramm

 

 • Abiturientenprogramm Fachwirt im Gastgewerbe - Mehmanxana ishleri üzrə  mütəxəssis
 • Abiturientenprogramm Lagerlogistik „Plus“ – Anbarçı
 • Abiturientenprogramm im Vertrieb - Satış üzrə mütəxəssis ixtisası

 

 • Führungslaufbahn für Abiturienten/Abiturientinnen - Pərakəndə satish üzrə şöbə mütəxəssisi

Məlumatlar və xəbərlər

Həkimlər üçün peşə və iş icazələrinin alınması
Həkimlər üçün endirimli iş axtarma xidməti
FSP Termini ilə alınan Viza
Tələbələrə özəl olaraq hazırladığımız Endirimlər
Anerkennung

Sosial Media